sprawozdanie z działalności ZNP

gdzies--pomiedzy portal

Temat: spotkanie
10 grudnia w Zajeździe „Głębce” odbyło się tradycyjnie końcowo roczne spotkanie członków Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wiśle. Były życzenia, podziękowania i miła atmosfera.
Spotkanie prowadziła Maria Drobisz-Masny, była prezes Zarządu ZNP w Wiśle, która z powodów osobistych 22 października przekazała swoje obowiązki Krystynie Cieślar. Nowa prezes będzie pełniła swą funkcję przynajmniej do końca kadencji, która upływa w przyszłym roku. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zgromadzonych gości i członków ZNP a następnie minutą ciszy uczczono pamięć Stefanii Cholewy i Jana Kropa. Maria Drobisz-Masny przedstawiła również krótkie sprawozdanie z rocznej działalności wiślańskiego Oddziału ZNP. Obecnie liczy on 146 członków pracujących oraz blisko 40 członków sekcji emerytów.
Podczas spotkania podziękowano za pracę na rzecz związku emerytowanym członkom ZNP wręczając im dyplomy i kwiaty. Otrzymali je: Teresa Kalus, Grażyna Adamska, Henryk Malczuk, Halina Stypa, Emilia Niemczyk, Wiesława Biernacik, Maria Maciejczek-Madej i Jerzy Cienciała. Książkę i kwiaty otrzymały również odchodzące na emeryturę Bogusława Wolska, Ludmiła Kaczorowska i Anna Tomiczek. Gratulacje od ZNP otrzymali również nauczyciele dyplomowani: Elżbieta Panek, Katarzyna Czyż, Anna Kalita-Jancarczyk, Grażyna Krzempek i Katarzyna Gorzołka.
W roku 2009 w szeregi wiślańskiego ZNP wstąpiło 12 nauczycieli, którym wręczono broszurę i znaczek 100-lecia ZNP. Nowymi członkami są: Xymena Borowiak, Roman Czech, Iwona Zofia Gomola, Roman Hałgas, Celina Szturc, Ewa Cieślar, Alicja Maciążek, Magdalena Sanecka, Klaudia Szewczyk, Marzena Lach, Jolanta Śliwka i Krzysztof Hatlas.
Po wręczeniu upominków i złożeniu gratulacji życzenia dla zgromadzonych nauczycieli przekazali Jadwiga Lincer – prezes cieszyńskiego Oddziału ZNP i członek Zarządu Głównego ZNP, Jan Cieślar – zastępca burmistrza Wisły, Jarosław Śliwka – wiceprzewodniczący Rady Miasta i Sylwester Foltyn – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśle. Życzenia dla nauczycieli telefonicznie przekazał również burmistrz Andrzej Molin, który nie mógł być obecny na spotkaniu.

źródło: wisla.pl
Źródło: forum-wisla.pl/viewtopic.php?t=516