spis abonentów TP sa.pl

gdzies--pomiedzy portal

Temat: Cała Polska w jednej książce telefonicznej
Nareszcie doczekamy się kompletnej książki telefonicznej. TP SA po naciskach Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje Ogólnopolski Spis Abonentów, pisze dziennik Metro.

To będzie pierwszy ogólnopolski spis telefonów wszystkich osób prywatnych i firm wydany przez Telekomunikację. - Wszystkich, bo po raz pierwszy będzie zawierał dane abonentów również innych operatorów - wyjaśniają pracownicy biura prasowego TP SA.

Spis na płycie CD lub DVD w listopadzie będzie mógł bezpłatnie otrzymać każdy abonent. Klienci TP SA razem z sierpniowym rachunkiem telefonicznym otrzymają specjalny formularz zamówienia na spis. Pozostali chętni powinni do 30 września złożyć zamówienie na stronie www.tp.pl, wskazując placówkę, w której go odbiorą, czytamy w dzienniku.

- Już podpisujemy umowy z innymi operatorami. Do końca lipca podpisaliśmy ich ponad 20, z resztą ciągle negocjujemy - informują przedstawiciele TP SA. - Naturalnie, będziemy dążyć do tego, żeby tych operatorów było jak najwięcej.

Ź/telix.pl
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=1273Temat: Ogólnokrajowy Spis Abonentów już dostępny
Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać ogólnokrajowy spis abonentów zawierający dane klientów Telekomunikacji Polskiej oraz 60-ciu innych operatorów, w tym komórkowych. Spis na płycie DVD, zawierający dane abonentów z całej Polski, dostępny będzie bezpłatnie we wszystkich salonach sprzedaży TP.

W ogólnokrajowym spisie abonentów znalazły się dane teleadresowe wyłącznie tych osób, które wcześniej wyraziły pisemną zgodę na ich publikację. Poza ogólnopolskim DVD, w 2008 roku TP wyda również 34 książki drukowane, zawierających dane abonentów z obszarów poszczególnych stref numeracyjnych oraz 12 edycji na płytach CD.

Każdy zainteresowany ma prawo do bezpłatnego egzemplarza ogólnokrajowego spisu abonentów. Będzie on dostępne we wszystkich salonach sprzedaży TP. Spis może być także dostarczony pod wskazany adres, po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia pobranego ze strony www.tp.pl/osa. Opłata za przesyłkę wyniesie wówczas 21,47 zł.

Osoby korzystające z usług innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy podpisali umowy z TP lub w stosunku do których prezes UKE wydał odpowiednią decyzję, mogą zamawiać ogólnokrajowy spis abonentów bezpośrednio u tych operatorów lub odebrać w salonie sprzedaży TP.

Ogólnokrajowy spis abonentów wydawany jest na podstawie decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ź/telix.pl
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=67735


Temat: Ogólnokrajowy Spis Abonentów już dostępny
Dane klientów Telekomunikacji Polskiej oraz 60-ciu innych operatorów, w tym komórkowych można już bezpłatnie otrzymać w salonach sprzedaży TP - poinformowali przedstawiciele telekomu.

W ogólnokrajowym spisie abonentów znalazły się dane teleadresowe wyłącznie tych osób, które wcześniej wyraziły pisemną zgodę na ich publikację. Poza ogólnopolskim DVD, w 2008 roku TP wyda również 34 książki drukowane, zawierających dane abonentów z obszarów poszczególnych stref numeracyjnych oraz 12 edycji na płytach CD.

Każdy zainteresowany ma prawo do bezpłatnego egzemplarza ogólnokrajowego spisu abonentów. Będzie on dostępne we wszystkich salonach sprzedaży TP. Spis może być także dostarczony pod wskazany adres, po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia pobranego ze strony www.tp.pl/osa. Opłata za przesyłkę wyniesie wówczas 21,47 zł.

Osoby korzystające z usług innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy podpisali umowy z TP lub w stosunku do których prezes UKE wydał odpowiednią decyzję, mogą zamawiać ogólnokrajowy spis abonentów bezpośrednio u tych operatorów lub odebrać w salonie sprzedaży TP.

http://tinyurl.com/69zx7m

tp.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=11798


Temat: Porz?dna ksi??ka telefoniczna w internecie?
Czy jest w internecie dost?pna jaka? porz?dna ksi??ka telefoniczna prywatnych abonentów?

Znam www.ksiazka-telefoniczna.com oraz www.tp.tja.pl, ale to s? jakie? strony prywatne. Szuka?em na stronie wspania?ej tepsy, ale nic nie mog?em znale??... ?miechu warte... jest tylko Ditel, ale to spis firm.

Mo?ecie jako? pomóc?
Źródło: mpwr.pl/forum/viewtopic.php?t=5510


Temat: Spis wszystkich numerów telefonów
UWAGA!

W sierpniu tego roku Telekomunikacja Polska(TP) udostępni bezpłatnie Ogólnokrajowy Spis Abonentów - poinformował w środę Urząd Komunikacji Elektronicznej(UKE).

Jak informuje TP na swojej stronie, Ogólnokrajowy Spis Abonentów będzie zawierał dane zarówno abonentów TP, jak i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających w Polsce. Obecnie ustalone są warunki publikowania danych z około 100 operatorami, w tym z operatorami sieci komórkowych. Spis będzie bezpłatny dla wszystkich użytkowników - zarówno abonentów TP, jak i abonentów pozostałych operatorów.

UKE poinformował w środę, że TP podjęła działania zmierzające do wydania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w odpowiedzi na stanowiska UKE z lutego oraz maja tego roku, w których negatywnie zostały ocenione działania TP zmierzające do wydania spisu.

Źródło: PAP
Źródło: twoj-se.info/viewtopic.php?t=11189


Temat: Spis abonentów musi być bezpłatny
Prezes UKE będzie egzekwował od Telekomunikacji Polskiej wykonanie obowiązku zapewnienia bezpłatnego kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów.

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Telekomunikacja Polska została wyznaczona do świadczenia m.in. Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA) obejmującego dane abonentów publicznych sieci telefonicznych stacjonarnych i ruchomych.

Prezes UKE ustalił wspólnie z TP S.A. model finansowania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. Uzgodniono, iż ze względu na możliwość zamieszczania w spisie płatnych reklam (możliwość włączenia do OSA części komercyjnej), spis zostanie sfinansowany z reklam i będzie udostępniany bezpłatnie wszystkim użytkownikom, którzy złożą odpowiednie zamówienie. Ze względu na bezpłatność spisu dla wszystkich użytkowników, a nie tylko abonentów TP S.A., inni dostawcy usług zgodzili się na bezpłatne udostępnianie danych swoich abonentów na potrzeby zamieszczenia ich w spisie.

W styczniu 2008 r. Telekomunikacja Polska poinformowała Prezesa UKE o nieudanych próbach podejmowanych przez Spółkę w celu wydania bezpłatnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów - finansowanego z wpływów z reklam - przez przedsiębiorców zajmujących się publikacją spisów abonentów (Polskie Książki Telefoniczne, Ditel S.A., Eniro).

Prezes UKE stoi na stanowisku, że Telekomunikacja Polska S.A. począwszy od 2006 r. zapewniała o bezpłatnym udostępnianiu użytkownikom Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, dopiero na obecnym etapie (po wydaniu już kilkunastu decyzji i podpisaniu kilkudziesięciu umów) zasygnalizowała, iż takiej możliwości nie będzie.

Mając na uwadze powyższe, obowiązek wydania bezpłatnego kompletnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w I połowie 2008 r. (należy nadmienić, iż obowiązek ten ciąży na Spółce już od roku 2006 r.) będzie przez Prezesa UKE egzekwowany, czytamy w komunikacie Regulatora.

ź/telix.pl
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=9753


Temat: TP zapowiada wydanie OSA
W sierpniu 2008 r. Telekomunikacja Polska udostępni bezpłatny, kompletny Ogólnokrajowy Spis Abonentów - czytamy w komunikacie UKE.

W odpowiedzi na stanowiska Prezesa UKE z dnia 4 lutego 2008 r. oraz z dnia 12 maja 2008 r., w których negatywnie zostały ocenione działania Spółki zmierzające do wydania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów w roku 2008, TP dokonała zmiany swojego stanowiska w tej sprawie i podjęła działania zmierzające do wydania Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez Prezesa UKE.

TP poinformowała, że w celu wywiązania się z wydania kompletnego, bezpłatnego Ogólnokrajowego Spisu Abonentów podpisała umowę ze Spółką Ditel S.A i zapewniła, że pod koniec sierpnia 2008 r. zostanie wydany na DVD bezpłatny Ogólnokrajowy Spis Abonentów, obejmujący dane abonentów z całego kraju. Jednocześnie TP na swojej stronie: www.tp.pl/osa przedstawia szczegółowe informacje na temat Ogólnokrajowego Spisu Abonentów, m.in. odnośniki do uaktualnionych harmonogramów wydawniczych OSA na lata 2008 i 2009.

Informacje zawarte na tej stronie potwierdzają również, że Ogólnokrajowy Spis Abonentów będzie zawierał dane zarówno abonentów TP, jak i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także że będzie bezpłatny dla wszystkich użytkowników, w tym:


abonentów TP,
abonentów pozostałych operatorów,
użytkowników publicznych aparatów samoinkasujących.

Każdy użytkownik uprawniony jest do otrzymania po jednym egzemplarzu wybranych przez siebie tomów spisu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej oraz jednego kompletnego spisu w postaci elektronicznej, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zamówienia.

Prezes UKE jednocześnie przypomina, iż na stronie internetowej Urzędu dostępny jest poradnik dla konsumentów "Twój numer w książce telefonicznej", zawierający szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób umieścić numer telefonu w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów i Ogólnokrajowym Biurze Numerów.

ź/telix.pl
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=67169


Temat: Spis powszechny abonentów
Powstaje Ogólnokrajowe Biuro Numerów i Ogólnokrajowy Spis Abonentów, które współtworzyć ma Telekomunikacja Polska.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał decyzje ustalające zasady współpracy Telekomunikacji Polskiej z Polkomtel i Polską Telefonią Cyfrową. W decyzjach tych Prezes UKE rozstrzygnął kwestie sporne, w szczególności w zakresie rozliczeń za udostępnianie danych, kar umownych i zakresu przekazywanych danych (format rekordu). Ponadto ustalił, że spółki te mają 2 miesiące na przekazanie do TP danych swoich abonentów. Decyzjom został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Kolejne decyzje będą wydawane sukcesywnie, w pierwszej kolejności dla największych dostawców usług.

Jak podaje UKE, wykonanie decyzji umożliwi uruchomienie do końca 2007 r. kompletnego Ogólnokrajowego Biura Numerów i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów. Do zapewnienia tych usług Polska jest zobowiązana na gruncie prawa wspólnotowego. Telekomunikacja Polska została zobowiązana do świadczenia Ogólnokrajowego Biura Numerów (OBN) i Ogólnokrajowego Spisu Abonentów (OSA), obejmującego abonentów wszystkich dostawców usług telefonii stacjonarnej i ruchomej.

UKE tłumaczy, że w celu realizacji tego obowiązku przez spółkę niezbędne jest przekazanie przez wymienionych dostawców danych swoich abonentów. Jest to jednak możliwe dopiero po podpisaniu umów określających warunki udostępniania tych danych. Dotychczas wielu dostawców usług nie podpisało z Telekomunikacją Polską stosownych umów, w związku z czym spółka wystąpiła do Prezesa UKE o wydanie decyzji określających warunki udostępniania danych lub rozstrzygnięcia kwestii spornych, w zakresie których strony nie doszły do porozumienia.

interia.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=4926


Temat: Ogólnokrajowy Spis Abonentów już dostępny
Ogólnokrajowy Spis Abonentów już dostępny

Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać ogólnokrajowy spis abonentów
zawierający dane klientów Telekomunikacji Polskiej oraz 60-ciu innych
operatorów, w tym komórkowych. Spis na płycie DVD, zawierający dane
abonentów z całej Polski, dostępny będzie bezpłatnie we wszystkich salonach
sprzedaży TP.

W ogólnokrajowym spisie abonentów znalazły się dane teleadresowe wyłącznie
tych osób, które wcześniej wyraziły pisemną zgodę na ich publikację. Poza
ogólnopolskim DVD, w 2008 roku TP wyda również 34 książki drukowane,
zawierających dane abonentów z obszarów poszczególnych stref numeracyjnych
oraz 12 edycji na płytach CD.

Każdy zainteresowany ma prawo do bezpłatnego egzemplarza ogólnokrajowego
spisu abonentów. Będzie on dostępne we wszystkich salonach sprzedaży TP.
Spis może być także dostarczony pod wskazany adres, po uprzednim
wypełnieniu formularza zamówienia pobranego ze strony www.tp.pl/osa. Opłata
za przesyłkę wyniesie wówczas 21,47 zł.

Osoby korzystające z usług innych operatorów telekomunikacyjnych, którzy
podpisali umowy z TP lub w stosunku do których prezes UKE wydał odpowiednią
decyzję, mogą zamawiać ogólnokrajowy spis abonentów bezpośrednio u tych
operatorów lub odebrać w salonie sprzedaży TP.

Ogólnokrajowy spis abonentów wydawany jest na podstawie decyzji prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej. (sirmark)

Źródło: http://telepolis.pl/news.php?id=12333
Źródło: lesko.net.pl/forum/viewtopic.php?t=645


Temat: Ogólnokrajowy spis abonentów mocno okrojony
TP SA wydała na płycie DVD książkę telefoniczną zawierającą numery klientów 60 operatorów. Sama jednak nie wie, ilu jest tam abonentów, pisze Nowa Trybuna Oploska.

W telepunktach, czyli biurach obsługi klientów Telekomunikacji Polskiej, każdy - niezależnie od tego, czy ma telefon stacjonarny, komórkowy czy nie ma żadnego - może bezpłatnie odebrać płytę DVD z elektronicznym "Ogólnokrajowym spisem abonentów", wydanym na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Teoretycznie powinni w nim być klienci wszystkich sieci kablowych i bezprzewodowych.

- Skorzystałem z tej oferty i wciąż nie mogę się nadziwić, jak "Tepsa" trwoni pieniądze podatników - mówi Czytelnik gazety z Kędzierzyna-Koźla.

Czytelnik najpierw wpisał swoje nazwisko, by sprawdzić, czy numery jego telefonów są podane bez błędu. Okazało się, że w ogóle w spisie ich nie ma. Podobnie było z numerami jego znajomych. Nie odnalazł żadnego szukanego numeru.

Jak dowiedziała się NTO, to nie wynik błędu twórców płyty, lecz decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który uznał, że tzw. domniemana zgoda na publikacje danych abonenta jest niezgodna z prawem. Chodzi o to, że jeśli dotychczas nie protestowaliśmy przeciw umieszczaniu naszego numeru w książce telefonicznej, to wcale nie oznacza, iż się na to zgadzaliśmy.

- Nowe prawo telekomunikacyjne mówi wyraźnie, że zgoda na umieszczenie numeru telefonu w publicznym spisie musi być wyrażona jednoznacznie na piśmie - informuje Małgorzata Kałurzyńska-Jasak, rzecznik GIODO.

Dlatego TP wysłała do swoich abonentów formularze, które należało wypełnić i odesłać. - Zrobiła to tylko niewielka część naszych klientów, lecz ilu dokładnie, nie wiemy - przyznaje Maria Piskier z Telekomunikacji Polskiej we Wrocławiu. - Ci, którzy zgody nie przysłali, nie znaleźli się na płycie ze spisem. Nie figurują też w informacji telefonicznej.

TP przygotowuje właśnie nowe książki ze spisami numerów. - Liczymy, że wielu klientów na wiadomość, iż nie figurują w książce, przyśle nam stosowną zgodę i za rok sytuacja wróci do normy - ma nadzieję Maria Piskier.

Ogólnokrajowy Spis Abonentów zawiera dane zarówno abonentów TP, jak i innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników, w tym:


abonentów TP,
abonentów pozostałych operatorów,
użytkowników publicznych aparatów samoinkasujących.

Każdy użytkownik uprawniony jest do otrzymania po jednym egzemplarzu wybranych przez siebie tomów spisu zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej oraz jednego kompletnego spisu w postaci elektronicznej, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zamówienia.

Na stronie internetowej Urzędu dostępny jest poradnik dla konsumentów "Twój numer w książce telefonicznej", zawierający szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób umieścić numer telefonu w Ogólnokrajowym Spisie Abonentów i Ogólnokrajowym Biurze Numerów.

ź/telix.pl
Źródło: sonyerix.com/viewtopic.php?t=67856